Talosäätö Oy:n tietosuojaseloste

25.5.2018

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö:

Talosäätö Oy, Y 0910821-0

Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Hurskainen
jukka-pekka.hurskainen@talosaato.fi

Tietosuojahenkilö: Arto Möttönen
arto.mottonen@talosaato.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Talosäätö Oy:n asiakkaalta saamaa henkilötietoa käytetään yksinomaan asiakassuhteiden ja mahdollisten sopimussuhteiden käytännön ylläpitoon ihmisten välillä toiminnan eri tasoilla. Tällä hetkellä nettisivuiltamme ei kerätä henkilötietoja. Tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Asiakastiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, Y-tunnus, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite. Sensitiivistä tietoa ei tallenneta.

Säännönmukaiset tietolähteet:

  • Asiakkaat itse
  • Markkinointitapahtumat
  • Asiakaspalveluhenkilöt
  • Myyntihenkilöstö

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Talosäätö Oy ei käsittele tai siirrä henkilötietoja EUn tai ETA:n alueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

A) Manuaalinen aineisto. Kaikki henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja niitä käsitellään luottamuksellisina.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot. Tiedot ovat tietokannassa, joka on suojattu palomuurein ja salasanoin.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on jatkossa saatavilla enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa mitä tietoja yrityksiltä heistä löytyy ja miten tietoja käsitellään. rekisteröidyllä mahdollisuus vaikuttaa miten tietoja käsitellään ja saada tietoja henkilötietojen käsittelystä.

Rekisteröity voi:
  • tarkistaa omat henkilötiedot (tarkastuksesta ja raportoinnista Talosäätö Oy voi veloittaa kohtuullisen korvauksen)
  • oikaista virheelliset henkilötiedot
  •  "tulla unohdetuksi"
  • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
  •  vastustaa henkilötietojen käsittelyä (markkinointi, automatisoitu päätöksenteko ml. henkilöprofilointi)
Talosäätö Oy on Itä-Suomen alueella toimiva kiinteistöjen tekniseen kunnossapitoon (LVISA) suuntautunut yritys. Huollamme, korjaamme ja asennamme automaatiolaitteita, sähkölaitteita, aurinkopaneelijärjestelmiä, ilmalämpöpumppuja, kameravalvonta-, rikosilmoitus ja kulunvalvontajärjestelmiä. Huolehdimme sopimusperusteisesti teknisestä kunnossapidosta. Suoritamme lisäksi automaatiourakointia sekä olemme Caverion- ja Ouman valvontalaitteiden jälleenmyyjä. Asiakkaitamme ovat kaupungit ja kunnat, vesilaitokset, kaupat, teollisuus ja yksityiset kiinteistöjen omistajat. Päivystyksemme ottaa vastaan kiinteistöhälytyksiä ja suorittaa niiden aiheuttamia jatkotoimenpiteitä 24 h/vrk. Yrityksellämme on A-luokan sähköurakointioikeudet.
Talosäätö Oy
Arppentie 26b, 82500 KITEE
Toimisto 0400 557931
info@talosaato.fi
Y-tunnus: 0910821-0
(c)2023, All Rights Reserved